Wads Sedler

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
sedelregister        

Ofte stillede spørgsmål
 
Er Wads Sedler kun for fynboer? Wads sedler indeholder personer fra hele Danmark, der levede i perioden ca. 1430-1960.

Alle hovedpersoner har relationer til Fyn og omliggende øer, men mange personer er fra andre landsdele. De er nævnt fordi de har handlet med fynboer, er gift ind i en fynsk slægt eller på anden måde har haft forbindelse med fynske personer.

Alle personer med efternavn er indtastet i databasen - du kan finde mere end 36.000 personnavne fra Danmark og udlandet.
 
 
Hvor finder jeg mere om personen? Mange sedler indeholder henvisninger til uddybende materiale. Dette befinder sig på Landsarkivet for Fyn. Brug beskrivelsen på sedlen til at søge arkivalien i Daisy på www.sa.dk/daisy.

Har du lyst til selv at kigge i kasserne med Wads sedler - f.eks. for at læse avisartikler, der ikke er affotograferet i sin fulde længde, kan du af billednavnet se hvilken kasse du skal lede i. Se afsnittet ‘Hvad kan jeg bruge billednavnet til?’
 
 
Hvad kan jeg bruge billednavnet til? Eksempel: Billednavn wad_014_2_0164

Søg på www.sa.dk/daisy med søgeord ‘Wads sedler’. Prøv dig frem i søgesvaret - du skal finde den arkivserie med 12 fysiske enheder.

‘_014_’ betyder at det er kasse nr. 14 du skal bestille til gennemsyn på det Landsarkiv, der ligger nærmest ved din bopæl. I papkasse nr. 14 ligger tre små ‘bøger’ der er fyldt med sedler.

‘_2_’ betyder at du skal have fat i bog nr. 2.

‘_0164’ betyder at det er seddel nr. 164 i stakken.
 
 
Hvad betyder ‘E. Juul Hansens samlinger’? En del sedler indeholder henvisningen ‘Se E. Juul Hansens samlinger’. Dette er en stor privat samling af slægtsarbejder – efterslægtsberetninger, anetavler m.m. - på mere end 160 fynske slægter af det bedre borgerskab. Hele samlingen findes på Landsarkivet i Odense. Materialet er lavet af E. Juel Hansen og afleveret til arkivet af hans enke i 1978.

Søg på www.sa.dk/daisy på ‘Juel Hansen’. Vælg derefter arkivserien under navnet Hansen, E. Juel: Slægtsarbejder.
 
 
Hvorfor bliver efternavnet til et fornavn? Husk at søge efter familienavne både i fornavns- og efternavnsfelt. I gammel tid var det almindeligt at en person fik sit erhverv som efternavn, f.eks. kom pottemager Hans Jensen ofte til at hedde ‘Hans Jensen Pottemager’. På den måde bliver ‘Jensen’ et fornavn.
 
 
Hvad betyder ‘KBB’? Nogle sedler indeholder henvisningen ‘Se KBB’. Dette betyder Karen Brahes Bibliotek. Denne værdifulde håndsskriftsamling og bogsamling findes desværre ikke længe på Landsarkivet i Odense. For få år siden måtte Landsarkivet give slip på denne samling, da ejerne bestemte, at den skulle flyttes til Roskilde Bibliotek.

Du kan derfor ikke længere finde dette materiale om personen på Landsarkivet for Fyn
 
 
Hvad betyder ‘kvartkapslerne’? Dette er en henvisning til et fyldigt materiale om personen, der også er skrevet eller samlet af arkivar Wad..

Brug www.sa.dk/daisy og søg på ‘Wads sedler’. Her vælger du det øverste søgesvar og her er der tale om Fysisk enhed nr. 12 og 13.
 
 
Hvor er pigebørnene henne? Personer uden tydeligt efternavn er ikke indtastet. Mange pigebørn er ikke indtastet, da vi ikke altid af sedlerne kan se hvad pigens efternavn var.

Eksempel: Hed Oluf Bagers datter ‘Elisabeth’ f.eks. ‘Elisabeth Bager’, ‘Elisabeth Olufsdatter’ eller ‘Elisabeth Olufsdatter Bager’? Det kan vi ikke vide, hvis det ikke er anført på sedlen.

Det samme gør sig gældende for gifte kvinder. ‘Marie Oluf Bagers’ betyder ‘Marie som er Oluf Bagers hustru’. Men vi kender ikke hendes fødenavn. Hun er derfor ikke tastet ind i databasen.
 
 
Er ‘Skomager’ et efternavn eller stilling? Det er ofte svært at tolke. Hvis der på sedlen står ‘Peder Jensen, Skomager’ er det en stilling. Hvis det står uden komma er det tolket og tastet som et efternavn.

Hvis du kender personens stilling er det en god idé at søge både i feltet ‘Efternavn’ og i feltet ‘Stilling’.
 
 
von og v.? Denne del af navnet er indtastet som starten af efternavnet. Andreas von Bergen er indtastet med ‘Andreas’ som fornavn og ‘von Bergen’ som efternavn. Det betyder, at det er en god idé at bruge efternavnet Bergen som søgeord og sætte prik i ‘skal forekomme i navnet’, hvis du har mistanke om at personen kan hedde von/van/de/v.

Hvis der på sedlen er anført ‘Andreas v. Bergen’ er hans efternavn tastet ‘v. Bergen’.