Wads Sedler

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
sedelregister        

Ofte stillede spørgsmål
Seddel nr. 5531
  Christian Holm, Degn i Skovby, besover i sit Ægteskab Jeppe Basses Datter Mette Ibsdatter i Bogense i 1741. Odense Amtsarc. 277 4/575
 
Seddel nr. 4645
  Chr. Henr. Hansen, Kragsberg-Hansen eller Vej-Hansen blev excluderet af Læseforeningen paa Grund af sine Skriverier i Aviserne mod Capt. Recke (Hvis søn Adolph spyttede Hansen i Ansigtet gjennem Vinduet). (Pastor Gr. Gregersen) 1839
 
Seddel nr. 4170
  Præst på Avernakø Chr. Adam Egede Grønbech:
Brev til biskop Engeltoft hvori meddeles at præstens hustru nedkom 08.10.1867 efter at de var blevet gift 03.01.1867, så at der intet sandt er i rygtet om, at de har levet sammen før brylluppet.
 
Seddel nr. 1517
  Fændrik Blanchenborg bliver ihjelstukken i 1720: Han og tre andre havde siddet og ‘diverteret sig med sang’ i al fredelighed; dog var de alle noget beskjenkede (fulde) - selvom de kun i dette hus havde drukket 5 boutl. vin og spist 100 østers.
 
Seddel nr. 7823
  Peder Lerche, borger i Odense, stævner Lauritz Lauritzen, Byfoged ibd. m.fl., fordi de for nogen tid siden dømt hans frænde Peder Lauritzen til Galgen for tyveri av en oxe og en Hud m.m. Rettertinget dømmer, at han er hængt med rette. 2/11-1541.