Wads Sedler

Danske Slægtsforskere

Danske Slægtsforskeres portal for
sedelregister        

Stillinger alfabetisk

Ny søgning

    A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å


Adj
Adjudant (2)   Adjunck (1)   Adjunct (4)   Adjunkt (1)  

Adm
Admiral (4)   Admiral; Baron (1)   Admiralitetsraad (2)   Admiralitetsraad; Landsdommer (1)  

Adv
Advocat (1)  

Afs
Afskediget Russisk Lieutenant (1)  

Aft
Aftensangsprædikant; Latinsk Skolemester (1)   Aftægtsmand (1)  

Age
Agent (7)   Agent; Major (2)  

Alm
Almisselem (1)  

Aln
Alndstingshører- og Skriver (1)  

Alu
Alumne (1)  

Ama
Amanuensis (2)  

Amt
Amtmand (17)   Amtmand og Justitssekretær (1)   Amtmand; Etatsraad (1)   Amtmand; Greve (1)   Amtmand; Justitsraad (1)   Amtsforvalter (16)   Amtsforvalter; Justitsraad (3)   Amtsforvalter; Kammerraad (3)   Amtsforvalter; Ridefoged (1)   Amtsfuldmægtig (1)   Amtsprovst (1)   Amtsskriver (4)   Amtsskriver; Borger; Raadmand (1)   Amtsskriver; Ridefoged; Amtsforvalter (1)  

Ann
Anna Margrethe (1)  

Apo
Apoteker (20)   Apoteker; Agent (1)   Apoteker; Postmester (1)   Apoteker; Vand- og Branddirektør (1)   Apotekersvend (1)   Apotheker (13)   Apotheker; Kornhandler (1)  

Arc
Archivarius; Sekretær (1)  

Are
Arendateur (2)  

Ark
Arkitekt (1)   Arkivar (1)   Arkivar; Assesor; Branddirektør (1)   Arkivsekretær (2)  

Art
Artillerikusk (1)   Artillerisergeant (1)  

Ass
Assens (1)   Assessor (12)   Assessor, Dr. (1)   Assessor; Justitsraad (1)   Assessorinde (1)  

Ast
Astronom (1)  

Auc
Auctionsmester (1)  

Aud
Auditeur (1)   Auditeur; Byfoged (1)   Auditør (3)  

Avl
Avlsforvalter (1)  

Bad
Badskær (1)  

Bag
Bager (31)   Bager; Borger (1)   Bager; Borgmester (1)   Bagermester (1)   Bagersvend (1)   Bagersvend; Kvaksalver (1)  

Bal
Balberer (1)  

Ban
Bankdirecteur (1)  

Bar
Barber (5)   Baron (25)   Baron; Captain (1)   Baron; Commandant (1)   Baron; Kammerherre (1)   Baron; Kammerherre; Hofjægermester (1)   Baron; Stiftamtmand (1)   Baronesse (5)   Barteker (1)   Bartsker (4)   Bartskr. (1)   Bartskær (3)  

Bat
Bataillonschirurg (1)  

Bed
Bedemand (1)   Bedemand; Oldermand (1)   Bedrageridømt (1)  

Bef
Befalingsmand (1)  

Ben
Bendrejer (1)  

Ber
Berghauptmand (1)  

Bil
Billedhugger (2)   Billedhugger; Coferentsraad; Directeur; Professor (1)  

Bir
Birkedommer (32)   Birkedommer, Skriver, Raadmand (1)   Birkedommer; Direktør (1)   Birkedommer; Procurator (4)   Birkefoged; Birkedommer (1)   Birkeskriver (4)  

Bis
Biskop (75)   Biskop; Doctor (5)   Biskop; Doctor Theologiæ (1)   Biskop; Doctor; Com. Af Dannebrog (1)   Biskop; Dr. (1)   Biskop; Dr.; Ridder Af Dannebrog (1)   Biskop; Dr.theol. (1)   Biskop; Professor (1)   Biskop; Præst (1)   Bispinde (21)  

Ble
Blegmand (1)  

Bly
Blytækker (1)  

Boe
Boelsmand (1)  

Bog
Bogb. (1)   Bogbinder (18)   Bogbindersvend (1)   Boghandler (2)   Bogholder (1)   Bogtrykker (14)   Bogtrykkermester (1)  

Bom
Bomulds- og Linnedfabriqueur (1)  

Bor
Borger (34)   Borger og Gastgeber (1)   Borger og Indvaaner (1)   Borger; Handelsmand (4)   Borger; Indv.; Hospitalsmester (1)   Borger; Værtshusholder (1)   Borgmester (222)   Borgmester; Byfoged (1)   Borgmester; Byfoged; Herredsfoged (2)   Borgmester; Byfoged; Politimester (2)   Borgmester; Commerceraad (1)   Borgmester; Direktør (4)   Borgmester; Direktør For Skyttelauget (1)   Borgmester; Direktør; Kommerceraad (1)   Borgmester; Forpagter (1)   Borgmester; Færgemand (1)   Borgmester; Justitsraad; Landsdommer (1)   Borgmester; Kammerraad; Krigs- og Landscommissair (1)   Borgmester; Kammerraad; Landcommissarie (1)   Borgmester; Landsdommer (3)   Borgmester; Landsdommer; Direktør (1)   Borgmester; Raadmand (2)   Borgmester; Tolder (4)   Borgmester; Vicelandsdommer (1)   Borgmster (1)   Borgretspræsident (1)  

Bot
Botanicus (1)  

Bra
Brandinspecteur; Tømmermester (1)   Brandinspektør; Raadmand (2)  

Bri
Brigader (1)  

Bro
Broksnider (1)   Broksvider [?] (1)  

Bry
Brygger (3)  

Bræ
Brændevinsbrænder (1)  

Bun
Bundtmager (1)   Buntmager (2)  

Bux
Buxeskrædder (1)  

By
By og Raadstueskriver; Fuldmægtig (1)  

By-
By- og Raadstueskriver (8)   By- og Raadstueskriver; Herredsskriver; Raadmand (1)  

Bye
Bye-og Herredsfoged; Landsoverretsassessor (1)   Bye-og Raadstueskriver (1)  

Byf
Byfoged (105)   Byfoged [?] (1)   Byfoged; Borgmester (1)   Byfoged; Byskriver; Tolder; Postmester; Procurator; Organist (1)   Byfoged; Etatsraad (1)   Byfoged; Herredsfoged (1)   Byfoged; Herredsfoged; Auditeur (1)   Byfoged; Herredsskriver (4)   Byfoged; Kammerjunker (1)   Byfoged; Kirkeskriver (4)   Byfoged; Postmester (1)   Byfoged; Raadmand (1)   Byfoged; Skriver; Tolder (1)   Byfoged; Stiftsskriver (1)   Byfoged; Tolder (1)   Byfoged; Vejer og Maaler (2)  

Byg
Byggemester (1)   Bygmester (1)  

Bys
Byskriver (43)   Byskriver- og Herredsskriver (1)   Byskriver; Fuldmægtig (2)   Byskriver; Kammerraad (1)   Byskriver; Postmester (2)   Byskriver; Raadstueskriver (1)   Byskriver; Stiftsskriver (1)   Byskriver; Viceborgmester; Borgmester (1)  

Byt
Bytingsskriver (1)  

Bæk
Bækkenslager (1)  

Bød
Bødker (7)   Bødkermester (2)  

Bøs
Bøssemager (7)   Bøssesmed (1)  

Can
Canceliraad (1)   Cancelliass. (3)   Cancelliassessor (1)   Cancelliassessor; Herredsfoged (3)   Cancellie- og Admiralitetsraad (1)   Cancellieraad (1)   Cancellieraad; Byfoged; Kirkeskriver (1)   Cancellieraadinde (1)   Cancelliforvalter (3)   Cancelliraad (58)   Cancelliraad; Amtsforvalter (1)   Cancelliraad; Birkedommer; Skriver (1)   Cancelliraad; Borgmester (3)   Cancelliraad; Borgmester; Byfoged (1)   Cancelliraad; Herredsfoged (1)   Cancelliraad; Hospitalsforstander (1)   Cancelliraad; Inspecteur (1)   Cancelliraad; Justitsraad (2)   Cancelliraad; Kirkeinspecteur (1)   Cancelliraad; Krigs- og Landcommissair (2)   Cancelliraad; Landsdommer (3)   Cancelliraad; Landvæsenscommissair (1)   Cancelliraad; Procurator (1)   Cancelliraad; Procurator; Birkedommer (1)   Cancelliraad; Præsident (1)   Cancelliraad; Regimentsqvartermester (1)   Cancelliraad; Regimentsqvartermester; Tolder (1)   Cancelliraad; Stiftsrevisor (2)   Cancelliraad; Tolder (2)   Cancelliraadinde (1)   Cancellisecretair (1)   Cand. Jur.; Amtmand; Borgmester (1)   Cand. Theol (1)   Cand. Theol. (2)   Cand. Theol.; Capellan (1)   Cand. Theol.; Forpagter (1)   Cand.jur. (1)   Cand.mag.; Underarkivar (1)   Cand.phil. (1)   Cand.theol (1)   Cand.theol. (1)   Cand.theol.; Forpagter; Landvæsenscomm. (1)   Cand.theol.; Forvalter (1)   Cand.theol.; Huslærer (1)   Cand.theol.; Klokker (1)   Cand.theol.; Lærer; Stiftsbygningsconducteur (1)   Candidatus Juris; Fuldm. (1)   Cantor (4)   Cantsler (1)   Cantslerinde (2)  

Cap
Cap. (1)   Cap.; Sognepræst (1)   Capellan (44)   Capellan; Sognepræst (3)   Capitain (49)   Capitain; Baron (1)   Capitain; Greve (1)   Capitainleutnant (2)   Capitainlieutenant (1)   Capitainlieutnant (1)   Capt. (4)   Capt. Lieutenant (1)   Captain (7)   Captain; Baron (1)   Captajn (4)  

Cas
Casserer (1)  

Cat
Catachet (1)   Catechet (2)   Catechet; Klokker (2)   Catechete (1)   Catptain (1)  

Chi
Chirurg (3)   Chirurg, Barber (1)   Chirurgus (6)   Chirurgus; Badskier (1)  

Cho
Chordegn (3)  

Chu
Chururgus (1)  

Cir
Cirkusdirektør (1)  

Cof
Coferentsraad (1)  

Col
Collega (4)  

Com
Commandeur (5)   Commandeur; Capitain (1)   Commandeurcapitain (3)   Commerceraad (17)   Commerceraad; Borgmester (1)   Commerceraadinde (1)   Commis. (1)   Commissair (1)   Commissairskriver (1)   Commissar (1)   Commissarieskriver (1)   Commissarii (1)   Commissariiskriver (1)   Commissariskriver (2)   Commissarius (1)   Communitetskasserer (5)   Compagnichef (1)   Comtesse (5)  

Con
Conferenceraad (1)   Conferensraad (3)   Conferensraad; Amtmand (1)   Conferensraad; Doctor (1)   Conferentsraad (7)   Conferentsraad; Geheimearchivar (1)   Conferentsraadinde (2)   Confiscationsinspector (1)   Confiscationsinspektor (1)   Confrrd. (1)   Cons. Raadmand (1)   Consistorialraad (3)   Consumptionsbetjent (1)   Consumptionsforpagter (2)   Consumptionsforvalter (1)   Consumstionsbetjent (1)   Contrafejer (2)   Contreadmiral (1)   Controleur (2)   Controleur; Byfoged; Skriver (1)  

Cor
Cornet (9)   Cornet; Værtshusholder (1)   Corpor. (1)   Corporal (2)  

Cou
Courator (1)  

Dam
Dampmøller (1)  

Dan
Dannebrogsmand (1)   Dannemand (1)  

Deg
Degn (364)   Degn; Brændevinsbrænder (1)   Degn; Chordegn; Catechet (1)   Degn; Organist (2)   Degn; Skoleholder (3)   Degn; Skolelærer (1)   Degn; Studiosus (1)   Degnedatter (1)   Degneenke (2)  

Del
Delefoged (1)  

Den
Den Falske Dronning (1)   Dentist (1)  

Dig
Digter (1)   Digterinde (1)  

Dir
Directeur (2)   Direktør (1)  

Dis
Discipel (8)   Districtschirurg (1)   Distriktskirurg (1)   Distriktslæge (1)  

Doc
Doctor (47)   Doctor Medicinæ (1)   Doctor Medicinæ; Professor Historarum (1)   Doctor, Biskop (1)   Doctor; Feltmedicus (1)   Doctor; Hospitalsforst. (2)   Doctor; Medicus Practicum (1)   Doctor; Pr. (1)   Doctor; S.s.theologiæ; Sognepræst (1)   Doctor; Sognepræst (1)  

Dok
Doktor (2)  

Dom
Domprovst (1)  

Dr.
Dr. (22)   Dr. Juris. (1)   Dr. Juris.; Byfoged (1)   Dr. Med. (3)   Dr. Phil. (1)   Dr. Theol.; Forstander (1)   Dr.,biskop (1)   Dr.; Adjunkt (1)   Dr.; Biskop (1)   Dr.; Livlæge (1)   Dr.jur. (1)   Dr.med. (7)   Dr.med.; Chir. (1)   Dr.phil. (2)  

Dra
Dragon (2)  

Dre
Drejer (2)  

Dro
Dronning (4)  

Eje
Ejendomsbonde (1)   Ejer (2)  

Eks
Eks. Jur. (1)  

Ekv
Ekvipagemester (1)  

Enk
Enkegrevinde (2)  

Eqv
Eqvilibrist (1)  

Esc
Escadronschirurg (1)  

Esk
Eskadronskirurg (1)  

Esq
Esquadrons-chirurgus (1)  

Eta
Etats- og Justitsraad (1)   Etatsraad (56)   Etatsraad; Amtmand (1)   Etatsraad; Borgmester (1)   Etatsraad; Borgmester; Ridder; Landsdommer (1)   Etatsraad; Cancelliraad; Landcommiss. (1)   Etatsraad; Cancellisecretair (1)   Etatsraad; Jægermester (1)   Etatsraad; Kirkeinspektør (1)   Etatsraad; Land- og Krigscommissair (1)   Etatsraad; Landsdommer (2)   Etatsraad; Regimentsqvartermester (1)   Etatsraad; Tolder; Postmester (1)   Etatsraad; Toldinspecteur (2)   Etatsraadinde (3)  

Exa
Exam. Juris; Sagfører (1)   Exam.jur.; Forvalter (1)   Exam.juris.; Stiftsfuldmægtig; Borgmester (1)  

Fab
Fabrikant (2)   Fabrikør (2)  

Fam
Familie- og Folkeskatsforpagter (1)  

Far
Farver (27)   Farver; Overskjærer (1)  

Fat
Fattigforstander; Købmand (1)   Fattiginspektør (1)   Fattiglem (1)  

Fel
Felbereder (12)   Felberedersvend (1)   Feltpræst (3)   Feltskjær (1)   Feltskær (3)   Feltskærer (1)  

Fhv
Fhv. Russisk Lieutenant (2)  

Fis
Fiscal (2)   Fiscal; Procurator (1)  

Fog
Foged (11)   Foged; Fuldmægtig (1)  

For
Forbryder (1)   Forligelsescommisær (1)   Formand (1)   Forpagter (97)   Forpagter; Foged (1)   Forpagter; Fuldmægtig (1)   Forpagterske (2)   Forstander (2)   Forstmeister (1)   Forvalter (43)   Forvalter; Forpagter (2)   Forvalter; Prokurator (1)   Forvalter; Regimentskvartermester (1)   Forvalter; Ridefoged (1)  

Fri
Friherinde (1)   Friherre (4)   Friherreinde (1)   Frimenighedspræst (1)   Friseur (1)  

Frk
Frk. (1)  

Fru
Fru (1)  

Frø
Frøken (25)  

Ful
Fuldmægtig (27)   Fuldmægtig; Amtsforvalter; Kammerraad (1)   Fuldmægtig; Cand.jur. (1)   Fuldmægtig; Forpagter (1)   Fuldmægtig; Kommerceraad (1)   Fuldmægtig; Procurator; Birkedommer (1)   Fuldmægtig; Ridefoged (2)   Fuldmægtig; Viceborgmester (1)  

Fæn
Fændrik (7)  

Fær
Færgeløbskasserer (1)   Færgemand (3)   Færgemand; Capitain (1)   Færgemand; Husmand (1)   Færgemand; Transportforvalter (1)  

Fæs
Fæstebonde (1)   Fæster (4)  

Gaa
Gaardejer (3)   Gaardmand (36)   Gaardmand, Dannebrogsmand (1)   Gaardmand; Sognefoged (1)  

Gar
Garnisonsskoleholder (1)   Gartner (16)   Gartner; Inspecteur (1)   Gartner; Urtegårdsmand (1)   Gartnersvend (1)   Garver (6)   Garversvend; Rytter (1)  

Geh
Geheime og Justitsraad (1)   Geheime-, Stats- og Admiralitetsraad (1)   Geheime-expeditionssecretair; Etatsraad (1)   Geheime; Conferentsraad; Ridder Af Elefanten; Storkors Af Dannebrogen (1)   Geheimeconferentsraad (1)   Geheimekonferensraad; Baron (1)   Geheimekonferentsraad (1)   Geheimeraad (12)   Geheimeraad; Baron (1)   Geheimeraad; Conferentsraad (1)   Geheimeraad; Kammerherre (1)   Geheimeraad; Oberkammerherre (1)   Geheimeraad; Stiftamtmand; Greve (1)   Geheimeraad; Stiftbefallingsmand (1)   Geheimeraad; Stiftsbefallingsmand (1)   Geheimeraadinde (1)   Gehejmeraad (21)   Gehejmeraad; Baron (2)   Gehejmeraad; Greve (3)   Gehejmeraad; Stiftamtmand (2)   Gehejmeraad; Stiftsbefalingsmand (3)   Gehejmeraadinde (3)   Gehejmeraadinde; Erectrice (1)   Gehejmeraadinde; Erictrice (1)  

Gem
Gemakspige (1)  

Gen
Genalog; Justitsraad (1)   Genealog; Justitsraad (1)   General (10)   General Kommissaiatsskriver (1)   General; Haugeinspecteur (1)   General; Krigscommissair (1)   General; Oberkrigssecretair (1)   General; Proviantmester (1)   Generaladjudant (3)   Generalauditeur (1)   Generalauditør (1)   Generalcommissariatskriver (1)   Generalinde (1)   Generalkrigscommissair (2)   Generalkrigskommisær; Generalauditør (1)   Generallieutenant (10)   Generallieutenant; Baron (1)   Generallieutenant; Dannebrogsmand (2)   Generallieutenantinde (1)   Generalløjtnant (3)   Generalmajor (17)   Generalmajor; Gouverneur (1)   Generalmajor; Greve (1)   Generalmajorinde (1)   Generalproviantmester (2)   Genralmajor (1)  

Gjæ
Gjæstgiver (6)   Gjæstgiver; Vognmester (1)  

Gla
Glarmester (11)   Glashandler (1)   Glaskræmmer (2)  

God
Godsejer (3)   Godsforvalter (2)  

Gra
Graver (6)  

Gre
Grenader (1)   Grenaderkaptajn (1)   Grev (1)   Greve (36)   Greve; Erector (1)   Greve; Friherre (1)   Greve; Geheimeraad; Stiftsbefalingsmand (1)   Greve; Kammerherre (5)   Greve; Kammerherre; Amtmand (1)   Greve; Kammerherre; Viceamtmand (1)   Grevinde (8)  

Gro
Grosserer (1)   Grovsmed (2)  

Græ
Grænsekontrollør (1)  

Gul
Guldsmed (25)   Guldsmedemester (1)  

Gæs
Gæstgiver (5)  

Går
Gårdmand (2)  

Haa
Haarskærer (2)  

Han
Handelsgartner (1)   Handelsmand (26)   Handelsmand; Gæstgiver (1)   Handelsmand; Kirkeværge (1)   Handelsmand; Overformynder (1)   Handelsmand; Raadmand (1)   Handskemager (17)   Handskemager; Kornmaaler (1)  

Har
Harhandler (1)   Harmester (1)  

Hat
Hattefabrikant (1)   Hattemager (10)  

Hau
Haugeinspecteur (1)  

Hav
Haveinspecteur (9)   Haveinspektør (1)  

Heg
Hegnet, Langeland (1)  

Her
Herredfoged (1)   Herredsfoged (42)   Herredsfoged og -skriver; Justitsraad (1)   Herredsfoged; Cancelliraad (2)   Herredsfoged; Etatsraad (1)   Herredsfoged; Kammerraad (1)   Herredsfoged; Regimentsqvartermester (1)   Herredsfoged; Skriver (1)   Herredsskriver (10)   Hertug (1)  

His
Historiker (1)  

Hje
Hjelmerup (1)  

Hju
Hjulmand (1)  

Hof
Hof- og Universitetsboghandler (1)   Hofjunker (1)   Hofjægermester (4)   Hofmarskal (1)   Hofmarskal; Jægermester (1)   Hofmeister (1)   Hofmester (6)   Hofmester; Studiosus (1)   Hofpræst (1)  

Hol
Hollænder (6)  

Hos
Hospitals- og Communitetsforstander (1)   Hospitalsdegn (1)   Hospitalsforstander (5)   Hospitalsporteur (1)   Hospitalspræst (1)   Hospitalsridefoged (1)  

Hr.
Hr. (1)  

Hum
Hummelfører (1)  

Hus
Husfoged (2)   Husfoged; Birkeskriver (1)   Husholderske (4)   Husjomfru (1)   Huslærer (1)   Husmand (25)   Husmand, Træskomand (1)   Husmand; Skrædder (1)  

Høj
Højesteretsproc. (1)  

Hør
Hører (24)   Hører; Degn (1)   Hører; Klokker (1)   Hører; Magister (1)  

Ind
Inderste (1)   Inds. (2)   Indsidder (2)   Indvaaner (1)  

Inf
Informator (3)   Informser i Tysk [?] (1)  

Ins
Inspecteur (1)   Inspektør (5)   Inspektør i Tugthuset (1)   Institutbestyrerinde (1)   Instrumentist (1)  

Ise
Isenkræmmer (1)  

Jom
Jomfru (34)  

Jus
Justitaraad; Raadmand (1)   Justititarius; Geheimeraad (1)   Justitsraad (75)   Justitsraad; Amtmand (2)   Justitsraad; Amtsforvalter (1)   Justitsraad; Amtsforvalter; Ridder Af Dannebrog (1)   Justitsraad; Birkedommer; Skriver (1)   Justitsraad; By- og Herredsfoged (1)   Justitsraad; Byfoged (1)   Justitsraad; Byfoged og -skriver (1)   Justitsraad; Commerceraad (1)   Justitsraad; Etatsraad (1)   Justitsraad; Herredsfoged (3)   Justitsraad; Kirkeinspecteur (1)   Justitsraad; Krigs- og Landcommissair (1)   Justitsraad; Krigs-og Landcomm. (1)   Justitsraad; Krigscommissair (1)   Justitsraad; Krigscommissarii (1)   Justitsraad; Krigsraad (1)   Justitsraad; Krigsraad; Krigs-og Landcommissair (1)   Justitsraad; Landsdommer (7)   Justitsraad; Procurator (1)   Justitsraad; Professor (1)   Justitsraad; Præsident (1)   Justitsraad; Regimentsqvartermester (2)   Justitsraad; Tolder; Postmester (1)   Justitsraadinde (1)  

Jæg
Jæger (1)   Jægermester; Hofmarskal (1)  

Jød
Jødisk Kakket (1)  

Kam
Kamerherre (1)   Kammerassesor; Amtsforvalter (1)   Kammerherre (34)   Kammerherre; Amtmand (2)   Kammerherre; Assessor (1)   Kammerherre; Baron (2)   Kammerherre; Gehejmeraad (1)   Kammerherre; Generalkrigscomm.; Krigs- Landscommisair (1)   Kammerherre; Herredsfoged (1)   Kammerherre; Hofjægermester; Baron (1)   Kammerherre; Oberst (2)   Kammerherre; Oberstlieutenant (1)   Kammerherre; Stamhusbesidder (1)   Kammerherreinde (2)   Kammerjunker (19)   Kammerjunker; Amtmand (1)   Kammerjunker; Konstitueret Borgmester (1)   Kammerjunker; Oberstlieutenant (1)   Kammerjunker; Premierlieutenant (1)   Kammerraad (15)   Kammerraad, Amtsforvalter (1)   Kammerraad; Birkedommer (2)   Kammerraad; Færgemand (1)   Kammerraad; Krigs- og Landcommissarius (1)   Kammerraad; Krigs-og Landcommissair (2)   Kammerraad; Regimentsskriver (1)   Kammerraad; Toldinspecteur (1)   Kammerraad; Transportforvalter (1)   Kammerraadinde (1)   Kammertjener (1)   Kammertjener; Byskriver (1)   Kammertjener; Justitsraad; Amtmand; Inspecteur, Ejer (1)  

Kan
Kancelliassessor (2)   Kancelliassessor; Herredsfoged (1)   Kancellieraad (1)   Kancellieraad; Byfoged (1)   Kancellieraad; Hospitalsforstander (1)   Kancellieraad; Regimentskvartermester (1)   Kancelliraad (11)   Kancelliraad; Borgmester; Byfoged (1)   Kancelliraadinde (1)   Kandestøber (4)   Kantrolør; Kontrollør (1)  

Kap
Kap. (1)   Kapellan (14)   Kappelan (1)   Kaptajn (34)   Kaptajn ved Dragonerne (1)   Kaptajn, Enruelleringschef (1)   Kaptajn, Told og K......gstionskasserer (1)   Kaptajn; Birkedommer (1)   Kaptajn; Bæltinspektør (1)   Kaptajn; Enroulbringschef (1)   Kaptajn; Major (1)   Kaptajn; Skolekasserer (1)   Kaptajnløjtnant (5)  

Kar
Karetmager (2)  

Kas
Kasserer (1)   Kasserer; Regnskabsfører (1)  

Kat
Kateket (2)  

Ked
Kedelflikker (1)   Kedelsmed (1)  

Kgl
Kgl. Controleur (1)   Kgl. Lods (1)   Kgl. Maj.s Tolder (1)   Kgl. Perlestikker (1)   Kgl. Skibsfører (1)   Kgl. Skoleholder (1)   Kgl. Skovrider (3)   Kgl. Strand...tør (1)   Kgl. Svensk Postholder (1)   Kgl.bonde (1)  

Kir
Kirkesanger (1)   Kirkesanger; Lærer (1)   Kirkeskriver (2)   Kirkeskriver; Ridefoged (1)   Kirkeværge (3)   Kirurg (7)   Kirurgus (1)  

Kjæ
Kjældermand (1)  

Kjø
Kjøbhandler (6)   Kjøbmand (19)   Kjøbmand; Borgercapitain (1)   Kjøbmand; Cancelliraad (1)   Kjøbmand; Forligelsescommissair (1)   Kjøbmand; Hollandsk Regjeringsagent (1)   Kjøbmand; Raadmand (1)  

Kle
Kleinsmed (9)   Klejnsmed (3)  

Klo
Klokker (31)   Klokker; Bogbinder (2)   Klokker; Catechet (1)   Klokker; Cattechet (1)   Klokker; Chordegn (2)   Klokker; Organist (2)   Klokkerenke (1)  

Kna
Knapmager (4)  

Kni
Knivsmed (1)  

Kob
Kobberhandler (1)   Kobbersmed (5)   Kobbersmedemester (1)   Kobbersmedmester (2)   Kobberstikker (1)  

Kof
Koforpagter (2)  

Kol
Kolleholder (1)  

Kom
Kommandørkaptajn (1)   Kommerceraad (1)   Kommunitetskasserer; Forligelseskommissair (1)  

Kon
Konferensraad (3)   Konferensraad; Landsdommer (1)   Konferentsraad (1)   Kongl. Tolder (1)   Konstabel (1)   Konsterfarne (1)   Konsul (1)   Konsumptionsbetjent (3)   Konsumptionsforpagter (1)   Konsumptionsforvalter (1)   Konsumtionsbetjent (1)   Kontorchef (2)   Kontrollør (4)  

Kop
Kopist (1)   Koppenladen; Baden (1)  

Kor
Kordegn (1)   Kordegn; Kateket (1)   Kordegn; Skoleholder; Klokker (1)   Kornsumptionsbetjent (1)  

Kri
Krigs- og Landcommissair (4)   Krigs- og Landkommissær (1)   Krigscomm. Tjener (1)   Krigscommissair (3)   Krigscommissar (1)   Krigsraad (16)   Krigsraad; Birkedommer (1)   Krigsraad; Forvalter (1)   Krigsraad; Kirkeinspecteur (1)   Krigssecretair; Kammerraad (1)  

Kro
Kroholder (4)   Kromand (9)   Kromand; Gæstgiver (1)   Kromand; Vognmand (1)  

Kræ
Kræmmer (5)  

Kud
Kudsk (1)   Kudsk; Vognmand (1)  

Kun
Kunstdrejer (1)   Kunstmaler (3)   Kunstner (2)  

Kur
Kursneed [?] (1)   Kurvemager (1)  

Kva
Kvartermester (3)  

Kyr
Kyradser (1)  

Kæm
Kæmner (6)   Kæmner; Birkedommer (1)   Kæmnerkasserer (1)  

Køb
Købmand (129)   Købmand; Fattigforstander (1)   Købmand; Handelsmand (1)   Købmand; Hospitalsforstander (1)   Købmand; Kirkeværge (2)   Købmand; Kirkeværge; Oldermand (1)   Købmand; Overformynder (2)   Købmand; Raadmand (2)   Købmand; Raadmand; Fattigforstander (1)   Købmand; Tobaksfabrikør (1)  

Lad
Ladefoged (3)  

Lak
Lakfabriqueur (1)  

Lan
Land- og Krigscom. (1)   Landfiscal (3)   Landfoged; Kirkeinspecteur (1)   Landinspecteur (1)   Landinspektør (1)   Landinspektør; Justitsraad (1)   Landmaaler (1)   Landmaaler; Degn (1)   Landphysicus (2)   Landsarkivar (1)   Landscomm. (1)   Landscommissair (1)   Landscommissarius (1)   Landsdommer (25)   Landsdommer; Borgmester (1)   Landsdommer; Borgmester; Byfoged; Politimester (1)   Landsdommer; Byfoged (1)   Landsdommer; Cancelliraad (1)   Landsdommer; Herredsfoged (1)   Landsdommer; Justitsraad; Etatsraad (1)   Landshøvding (1)   Landskabsmaler (1)   Landstingsfører (1)   Landstingshører (12)   Landstingshører og -skriver (1)   Landstingshører; Landstingsskriver (1)   Landstingshører; Skriver (1)   Landstingsskriver (6)   Landtingshører (1)  

Lec
Lectichører (1)   Lectiehører; Degn (1)   Lector (3)   Lector; Magister (3)  

Leg
Legatstifter (1)   Legatstifter; Købmand (1)   Legatstifterinde (1)  

Lek
Lektor (1)  

Len
Lensmand (1)  

Ler
Lerredskræmmer (1)  

Lic
Lic. (1)   Lic.; Provst (1)   Lic.med.; Professor (1)  

Lie
Lieutenant (32)   Lieutenant; Auditeur (1)   Lieutenant; General Adjudant Lieutenant (1)   Lieutnant (1)   Lieutnant; Veiconducteur (1)  

Lin
Linedanser (2)   Linnedvæver (2)  

Liv
Livtjener (1)  

Lod
Lodsoldermand (1)  

Lom
Lommeprocurator (1)  

Læg
Læge (3)   Læge; Landphysicus (1)  

Lær
Lærer (9)   Lærredskræmmer (1)  

Læs
Læsemester (5)  

Løj
Løjtnant (34)   Løjtnant; Landinspektør (1)   Løjtnant; Selvejerbonde (1)   Løjtnant; Tolder (1)   Løjtnant; Vacktmester (1)  

Maa
Maanedslieutenant (1)  

Mad
Madam (3)   Madam; Borgmesterenke (1)   Madame (3)  

Mag
Mag.; Skibspræst (1)   Magister (50)   Magister, Arch. (1)   Magister, Professor (1)   Magister, Præst (1)   Magister; Biskop (2)   Magister; Capellan (1)   Magister; Lector (1)   Magister; Pr. (1)   Magister; Professor (3)   Magister; Provst (1)   Magister; Præst (1)   Magister; Sognepræst (13)   Magister; Sognepræst; Viceprovst (1)  

Maj
Major (74)   Major; Hofmester (1)   Major; Oberst (1)   Major; Rider Af Dannebrog (1)   Major; Stamherre (1)   Majorinde (2)  

Mal
Maler (21)  

Mat
Matros (1)  

Med
Medicus (5)   Medicus Apotheker; Borgmester (1)   Medicus Pract. (1)   Medicus Practicus (1)   Medtjener (8)   Medtjener; Præst (1)  

Mes
Mester (2)  

Mis
Missionair (1)  

Mor
Morder (1)  

Mur
Mur... (1)   Murer (1)   Murermester (3)   Murersvend (1)   Murmester (14)  

Mus
Musicantsvend (1)   Musicus (1)   Musicus Instrumentalis (1)   Musikant (5)   Musikant; Organist (1)   Musketter (1)  

Møl
Møllebygger (1)   Mølleejer (1)   Møller (20)   Møller; Bygningsmester (1)  

Møn
Mønsterskriver (4)  

 

 
    A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å

Ny søgning